Yönetilen Servisler Nelerdir?

Yönetilen servisler, bir organizasyonun veya işletmenin bilgi teknolojileri (BT) altyapısını, sistemlerini veya uygulamalarını bir dış hizmet sağlayıcı tarafından yönetilmesi ve desteklenmesi anlamına gelir. Bu hizmet sağlayıcı, işletmelerin BT operasyonlarından sorumlu olur ve müşteri şirketin BT ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.

Yönetilen servisler, işletmelerin BT altyapısını yönetme ve bakım yükünü azaltmalarına ve odaklarını ana iş süreçlerine yönlendirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, BT altyapısının güvenliği, performansı ve sürekli çalışabilirliği sağlamak için profesyonel hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanır. Bu şekilde, işletmeler BT operasyonlarını daha verimli ve etkili bir şekilde yürütebilirler.

Yönetilen Servisler Kapsamında Sağlanan Hizmetler

Abonelik Yönetimi

Aboneliğiniz bilişim teknolojileri kadromuz tarafından yönetilerek, kesintisiz hizmet verilmesi sağlanır.

Kaynak Grupları Yönetimi

Mevcut kaynaklarınızın artırılması, verimli bir şekilde kullanılması ve gerektiğinde değiştirilmesi işlemlerini kapsar.

Sanal Ağ Yönetimi

Sahip olduğunuz sanal ağ, VPN, güvenlik ara birimleri ve dengeleyici servislerin devreye alınması ve yönetilmesini sağlar.

Sanal Sunucular Yönetimi

Sanal sunucuların devreye alınması, kaynak artırımı, kaynak değişimi, bakım ve yönetilmesi dahil tüm hizmetleri kapsar.

Bilgi İşlem Yönetimi

Mevcut tüm hizmet ve servislerinizin doğru bir şekilde yapılandırılmasının yanı sıra kurulum, bakım, onarım ve yönetim süreçlerini kapsar.

Depolama Yönetimi

Depolama servislerinin yönetilmesi, kurulması, disk artırılmasının yapılması ve yedekleme süreçlerini kapsar.

Veri Tabanı Yönetimi

Tüm veri tabanı servislerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasının yanı sıra periyodik yedekleme hizmetlerini kapsar.

Yedekleme Yönetimi

Yedekleme işlemlerinin süreç yönetimi sağlanarak, periyodik yedekleme noktalarının belirlenmesini sağlar.

Veri Kurtarma Yönetimi

Olası veri kaybı durumunda yedeklenmiş verilerin geri yüklenerek, sistemin hizmet vermesini sağlar.

Sunucu İzleme Yönetimi

Tüm sunucu ve hizmetlerin kaynak kullanımları, donanım durumları izlenerek log kayıtlarının düzenli izlenmesini kapsar.

Doğru Boyutlandırma

Servislerinizin ihtiyacı olabilecek kaynakların saptanması ve kaynakların optimum şekilde kullanımını sağlar.

Maliyet Yönetimi

Alınan hizmetlerin maliyet raporları ve bu raporların analiz edilerek maliyetlerin optimize edilmesi süreçlerini kapsar.

Güvenlik ve Uyumluluk

Sistemlerin donanımsal ve yazılımsal olarak güncelleştirilmesi ve güvenlik açıklarının giderilmesi süreçlerini kapsar.

Bulut Otomasyon

CI/CD süreçlerinin kullanılarak bulut kaynak dağıtımlarının yapılması ve bu kaynakların optimize edilmesi süreçlerini kapsar.

Destek Talepleri

7 gün 24 saat nitelikli destek sağlayarak müşterilerin iletmiş olduğu taleplerin çözülmesi süreçlerini kapsar.